ProduktyOdbiornik Włącz/Wyłącz

Funkcje:
 • Odbiornik pozwala sterować Włączaniem/Wyłączaniem oświetlenia przy pomocy jednego lub kilku nadajników przenośnych lub stałych
 • Połączony z więcej niż dwoma punktami układu sterowania radiowego, zastępuje funkcję wyłącznika zdalnie sterowanego lub schodowego
 • Połączony z radiowym czujnikiem otwarcia dla sterowania oświetleniem garderoby lub spiżarni w momencie otwarcia drzwi
 • Raport stanu lub czuwania alarmu TYXAL

Odbiornik zmiany natężenie oświetlenia TYXIA 4850

Funkcje:
 • Odbiornik pozwala sterować oświetleniem za pomocą jednego lub kilku nadajników radiowych
 • Funkcja włączania i wyłączania stopniowego ustawionego na czas
 • Sterowanie włączaniem i wyłączaniem czasowym połączonym z przewodowym czujnikiem ruchu lub przyciskiem
 • Odbiornik może być sterowany za pomocą różnych wejść jednocześnie: przewodowego, radiowego

Odbiornik dla rolet, żaluzji TYXIA 4630

Funkcje:
 • Odbiornik pozwala na sterowanie roletą przy pomocy jednego lub kilku nadajników radiowych przenośnych lub stałych
 • Steruje do wyboru silnikiem rolety, żaluzji lub zmechanizowanym ekranem projekcyjnym dla kina domowego
 • Sterowanie lokalne Góra/Dół/Zatrzymaj

Odbiornik impulsowy do bram wjazdowych i garażowych TYXIA 6410

Funkcje:
 • Odbiornik pozwala na sterowanie otwarciem i zamknięciem automatyki np. bramy zmechanizowanej lub drzwi garażu przy pomocy jednego lub kilku nadajników radiowych przenośnych lub stałych

Pakiet TYXIA 500, TYXIA 510

Funkcje:
 • realizacja schodowego układu oświetlenia na bazie istniejącego wyłącznika
 • Pakiet TYXIA 500 do instalacji na istniejącym wyłączniku z przewodem neutralnym
 • Pakiet TYXIA 510 do instalacji na istniejącym wyłączniku bez przewodu neutralnego

Pakiet TYXIA 400, TYXIA 480

Funkcje:
 • Centralizacja sterowania 5 roletami indywidualnie, grupowo lub w scenariuszach
 • Pakiet TYXIA 400 idealny do sterowania grupy aż do 9 stref
 • Pakiet TYXIA 480 z zegarem astronomicznym pozwala na oszczędność energii w zimie

Pakiet TYXIA 520, TYXIA 530

Funkcje:
 • Centralizacja sterowania roletami i oświetleniam w obrębie jednego pomieszczenia
 • Pakiet TYXIA 520 sterowanie roletą i 2 punktami oświetlenia za pomocą pilota
 • Pakiet TYXIA 530 sterowanie 2 roletami i 3 punktami oświetlenia

Pakiet TYXIA 540, TYXIA 550

Funkcje:
 • Centralizacja sterowania roletami lub oświetleniam
 • Pakiet TYXIA 540 sterowanie 5 roletami indywidualnie lub grupowo
 • Pakiet TYXIA 550 sterowanie 5 punktami oświetlenia Włącz/Wyłącz indywidualnie lub grupowo

Odbiornik 10A: TYXIA 4811, TYXIA 4801

Funkcje:
 • Odbiornik pozwala na sterowanie obwodem oświetlenia w trybie Włącz/Wyłącz za pomocą jednego lub kilku nadajników radiowych
 • Steruje poprzez wejście radiowe i przewodowe włączeniem i wyłączeniem oświetlenia
 • Czasowe sterowanie oświetlenia z zawiadomieniem o wyłączeniu
 • Specjalny wyłącznik czasowy z funkcją wykrycia obecności dłuższej niż 80 sekund do sterowania wywiewem powietrza z pomieszczenia typu WC, łazienka...
 • TYXIA 4811: pozwala sterować wywiewem powietrza, wentylacją lub oświetleniem
 • Odbiornik może być sterowany z kilku źródeł jednocześnie: przewodowego, radiowego...

Odbiornik ze stykiem beznapięciowym ON/OFF lub impulsowym TYXIA 4600, TYXIA 4620

 • TYXIA 4600
  • sterowanie wyposażeniem elektrycznym w trybie Włącz/Wyłącz przy pomocy nadajników radiowych przenośnych lub stałych
  • sterowanie oświetleniem, wentylatorem sufitowym, wywiewem powietrza, zaworem nawadniania, stycznikiem, pompą
 • TYXIA 4620
  • sterowanie otwieraniem i zamykaniem automatyki za pomocą impulsu np. zmechanizowanych drzwi garażowych za pomocą jednego lub kilku nadajników przenośnych lub stałych
  • dodanie nowego dzwonka przy wejściu na posiadłość do istniejącego już dzwonka przewodowego wraz z nadajnikiem TYXIA 2620 połączonym z przyciskiem
  • zwiększenie liczby przycisków dla oświetlenia w obwodzie z przekaźnikiem bistabilnym

Nadajnik radiowy zasilany 230V

Funkcje:
 • Steruje do wyboru:
  –– 2 kanałami oświetlenia na podwójnym wyłączniku lub podwójnym przycisku
  –– 1 kanałem zmiany oświetlenia na podwójnym przycisku
  –– 2 scenariuszami na podwójnym przycisku
  –– 1 kanałem rolety na wyłączniku rolety
 • Wejście sterowania przewodowego (faza) dla czujnika np. zamiana zewnętrznego czujnika ruchu przewodowego na czujnik ruchu z nadajnikiem radiowym w celu sterowania odległego oświetlenia
 • Za pomocą funkcji scenariuszy, można ustawić grupę określonych odbiorników w pozycji wcześniej ustalonej:
  –– Włącz/Wyłącz dla odbiorników oświetlenia
  –– pozycja Góra/Dół dla odbiorników rolet

Nadajnik na baterię

Steruje:
 • oświetleniem
 • natężeniem oświetlenia
 • automatyką
 • scenariuszem
 • roletą


Wyłączniki nadajniki

Funkcje:
 • TYXIA 221: sterowanie 2 kanałami oświetlenia
 • TYXIA 222: sterowanie 2 scenariuszami
 • TYXIA 223: sterowanie w trybie Góra/Dół


Piloty breloki

Funkcje:
 • TYXIA 140: sterowanie 2 kanałami oświetlenia
 • TYXIA 141: sterowanie 2 scenariuszami
 • TYXIA 140B: sterowanie w trybie Góra/Dół


Piloty pokojowe

Funkcje:
 • TYXIA 1600: Centralizuje sterowanie 5 urządzeniami pokojowymi: roletami, żaluzjami, oświetleniem, oświetleniem ze ściemniaczem, automatycznym ekranem projekcyjnym dla kina domowego
 • TYXIA 1601: Centralizuje sterowanie 1 rolety i 2 źródeł oświetlenia w trybie Włącz/Wyłącz
 • TYXIA 1602: Centralizuje sterowanie 2 roletami i 3 źródłami oświetlenia w trybie Włącz/Wyłącz

Piloty grupowe

Funkcje:
 • Piloty przenośne
 • Sterują roletami lub oświetleniem nawet, jeżeli znajdują się w innych pomieszczeniach lub na innych piętrach
 • Pozwalają na uruchomienie i sterowanie odbiorników w sieci w kilku pomieszczeniach lub piętrach
 • Widoczna informacja zwrotna pokazuje, że polecenie wysłane przez pilot zostało otrzymane przez odbiornik sterujący wybraną automatyką w danym węźle sieci
 • Możliwość tworzenia grup specyficznych wraz z odbiornikami innych grup tylko w danym węźle sieci

Ekran dotykowy TYXIA 3000

Funkcje:
 • Liczba układów sterowanych automatyki:
  –– 32 kanały sterowania oświetleniem i zmianą natężenia oświetlenia
  –– 32 kanały sterowania roletami i żaluzjami z napędem elektrycznym
  –– 32 kanały sterowania automatyką np. podlewaniem, automatyką bramy lub drzwi garażowych
  –– 16 scenariuszy
 • Wizualizacja sterowania automatyką aż do 16 pomieszczeń budynku
 • Rejestrowanie automatyczne odbiorników w węźle sieci
 • Ikona pomocy nawigacji i ustawiania parametrów
 • 48 tygodniowych programów astronomicznych lub niepołączonych z aplikacjami
 • Programowanie do 6 poleceń sterowania lub 6 przełączeń dziennie
 • Roczny kalendarz do tworzenia specjalnych odstępstw np.
  –– urlopy wraz z obecnością użytkowników
  –– dni nieobecności użytkowników
 • Wraz z funkcją scenariusza, rejestracja sterowania grupowego odbiorników dedykowanych w określonej pozycji

Ekran dotykowy TYDOM 4000

Funkcje:
 • Programowanie do 8 stref ogrzewania lub chłodzenia w zależności od typu kompatybilnej instalacji:
  –– kocioł lub pompa ciepła w trybie ogrzewania
  –– przewód sterowniczy grzejnika elektrycznego
  –– pompa ciepła w trybie grzanie i chłodzenie
 • Liczba układów sterowanych automatyki:
  –– 32 kanały sterowania oświetleniem i zmianą jego natężenia
  –– 16 kanałów do tworzenia scenariuszy
  –– 32 kanały sterowania roletami lub żaluzjami z napędem elektrycznym
  –– 32 kanały sterowania automatyką: np. nawadnianie, brama automatyczna i drzwi garażowe
 • Pozwala na sterowanie uruchomieniem całkowitym lub częściowym alarmu, sterowanie zatrzymaniem alarmu
 • Pozwala na programowanie i personalizację alarmu
 • Pozwala na wizualizację stanu alarmu
 • Wizualizacja układów sterowania aż do 16 pomieszczeń budynku

Bramka internetowa TYDOM 1000

Funkcje:
 • Informacja zwrotna dotycząca stanu systemu alarmowego, ogrzewania, temperatury zewnętrznej i wewnętrznej…
 • 32 kanały sterowania oświetleniem i zmianą jego natężenia
 • 16 kanałów tworzenia scenariuszy
 • 32 kanały sterowania roletami elektrycznymi
 • 32 kanały sterowania automatyką
 • Podgląd sterowania automatyką aż do 16 pomieszczeń
 • Włączanie pełne, strefowe lub wyłączenie systemu alarmowego
 • Wyświetlanie temperatury zewnętrznej z przypisanej sondy radiowej

Prosta instalacja w 3 etapach:
 • Podłączenie bramki TYDOM 1000 do routera ADSL lub kablowego za pomocą wtyczki RJ45 ( LAN),
 • Połączenie z Internetem ze sklepem Appstore lub Google Play (Android) i pobranie aplikacji iTYDOM1000 na tablet lub smartfona,
 • Konfiguracja radiowego systemu DELTA DORE na tablecie lub smartfonie.

Galeria

KONTAKT

Telefon: 608 492 758
E-mail: biuro@activecontrol.pl
Telefon: 782 330 081
E-mail: lukasz.urban@activecontrol.pl